PO Rybactwo i Morze

PO Rybactwo i Morze 2014-2020

 

Nazwa operacji: Zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo poprzez kanalizację ruchu turystycznego na terenie gospodarowania spółki Stawy Milickie

więcej informacji > 

 

Nazwa operacji: Wsparcie rybackiego charakteru obszaru poprzez zwiększenie jakości oferowanych usług gastronomiczno-turystycznych w CET NATURUM

więcej informacji >

 

Nazwa operacji: Rozwój usług rekreacyjno- turystycznych CET NATURUM z poszanowaniem środowiska naturalnego

więcej informacji >

 

Nazwa operacji: Utrzymanie rybackiego potencjału obszaru objętego ochroną rezerwatową na terenie gospodarstwa spółki Stawy Milickie SA

więcej informacji >

 

Nazwa operacji: Zwiększenie potencjału sprzedażowego przedsiębiorstwa rybackiego poprzez rozwój przetwórni ryb w Rudzie Sułowskiej

 więcej informacji >

 

Nazwa operacji: Zachowanie rybackiego charakteru obszaru, cennego przyrodniczo na terenie gospodarowania spółki Stawy Milickie SA

więcej informacji >

 

Nazwa operacji: Wspieranie rybackiego charakteru obszaru przez wzmocnienie oferty rekreacyjno- turystycznej w Centrum Edukacyjno - Turystycznym NATURUM

więcej informacji >

 

Nazwa operacji: Modernizacja Gospody 8 RYB

więcej informacji >

  

Nazwa operacji: Wspieranie rybackiego charakteru obszaru przez rozwój oferty pobytowo-rekreacyjnej w Centrum Edukacyjno-Turystycznym NATURUM

więcej informacji >

    

Nazwa operacji: Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstwa rybackiego poprzez rozwój obiektu gastronomicznego w Rudzie Sułowskiej

 więcej informacji >

 

WFOŚiGW

WFOŚiGW

Tytuł zadania: „Zachowanie bioróżnorodności i ochrona in situ ptactwa wodno-błotnego na terenie gospodarowania spółki Stawy Milickie SA”

Wartość całkowita przedsięwzięcia: 366 436,49 PLN
Dotacja w wysokości: 219 861,89 PLN ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

http://www.wfosigw.wroclaw.pl

 

Nazwa zadania: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz zużycia paliw emisyjnych w transporcie w spółce Stawy Milickie poprzez zakup samochodu niskoemisyjnego

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 141 382,11 PLN
Dotacja w wysokości: 70 691,05 PLN ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

http://www.wfosigw.wroclaw.pl

 

Nazwa zadania: Zakup pojazdu do realizacji zadań związanych z ochroną przyrody na terenie rezerwatu Stawy Milickie

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 97 235,77 PLN
Dotacja w wysokości: 58 341,46 PLN ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

http://www.wfosigw.wroclaw.pl

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015