WFOŚiGW

WFOŚiGW

Tytuł zadania: „Zachowanie bioróżnorodności i ochrona in situ ptactwa wodno-błotnego na terenie gospodarowania spółki Stawy Milickie SA”

Wartość całkowita przedsięwzięcia: 525 814,49 PLN
Dotacja w wysokości: 315 400,00 PLN ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

http://www.wfosigw.wroclaw.pl

PO KL

PO KL


Projekt: „Tajemniczy Dolny Śląsk – nauczyciel edukacji regionalnej”

Spółka Akcyjna Stawy Milickie w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A., od 01.04.2013 r.  realizuje  projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Poddziałanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, pod nazwą „Tajemniczy Dolny Śląsk – nauczyciel edukacji regionalnej”.
 
PO RYBY

PO RYBY


1/ „Utrzymanie bioróżnorodności w rezerwacie Stawy Milickie"

Całkowita wartość projektu: 990 781,45 zł
Kwota dofinansowania z PO RYBY: 841 503,97 zł
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 631 127,68 zł
Okres realizacji: czerwiec 2012 – czerwiec 2015

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

2/ „Budowa i wyposażenie przetwórni ryb w przedsiębiorstwie Stawy Milickie SA"

Całkowita wartość projektu: 992 447,72 zł
Kwota dofinansowania z PO RYBY: 450 000,00 zł
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 337 500,00 zł
Okres realizacji: kwiecień 2012 – czerwiec 2013

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

3/ Operacja „Działania wodno-środowiskowe" – realizacja pakietu 1 i wymogu 2.8 z pakietu 2

Całkowita wartość operacji: 27 927 684,00 zł
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 20 945 763,00 zł
Okres realizacji: styczeń 2012 – grudzień 2016                    

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

4/ Operacja „Działania wodno-środowiskowe” – realizacja wymogu 2.2 z pakietu 2

Całkowita wartość operacji: 3 043 215,00 zł
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszy Rybackiego: 2 282 411,25 zł
Okres realizacji: styczeń 2012 – grudzień 2016

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

5/ „Utrzymanie bioróżnorodności w rezerwacie Stawy Milickie – kompleks Potasznia”

Całkowita wartość projektu: 1 776 358,99 zł
Kwota dofinansowania z PO RYBY: 1 000 000,00 zł
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 750 000,00 zł
Okres realizacji: marzec 2013 – czerwiec 2015

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

6/ „Wyposażenie gospodarstwa rybackiego Stawy Milickie SA w sprzęt do transportu i sprzedaży ryb”

Całkowita wartość projektu: 1 174 769,31 zł
Kwota dofinansowania z PO RYBY: 450 000,00 zł
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 337 500,00 zł
Okres realizacji: marzec 2013 – kwiecień 2014

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

7/ Operacja: „Działania wodno – środowiskowe” – realizacja wymogu 2.2 z pakietu 2

Całkowita wartość operacji: 5 226 090,00 zł
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 3 919 567,50 zł
Okres realizacji: 2013 – 2017

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

8/ Operacja: „Działania wodno – środowiskowe” – realizacja pakietu 1 i wymogów 2.1; 2.7; 2.8 i 2.13 z pakietu 2

Całkowita wartość operacji: 11 029 641,50 zł
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 8 272 231,12 zł
Okres realizacji: 2013 – 2017

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

9/ „Budowa małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wraz z Muzeum Tradycji Rybactwa Stawów Milickich i Doliny Baryczy w Rudzie Sułowskiej”

Całkowita wartość projektu: 2 407 374,96  zł
Kwota dofinansowania z PO RYBY: 1 500 000,00 zł
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 1 125 000,00 zł
Okres realizacji: maj 2014 – czerwiec 2015

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

10/ Bezpieczny rezerwat „Stawy Milickie” 

Całkowita wartość projektu: 142 852,20  zł
Kwota dofinansowania z PO RYBY: 98 634,00 zł 
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 73 975,50 zł 
Okres realizacji: maj 2014 – styczeń 2015

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

11/ „Tworzenie systemu sprzedaży produktów rybactwa poprzez zakup wyposażenia do pakowania i dystrybucji wyrobów przetwórstwa ryb”

Całkowita wartość projektu: : 584 631,30  zł
Kwota dofinansowania z PO RYBY: 285 186,00  zł
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 213 889,50  zł 
Okres realizacji: lipiec 2014 – luty 2015

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

12/ „Rozwój systemu sprzedaży ryby żywej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do transportu i sprzedaży ryb” 

Całkowita wartość projektu: 678 051,49  zł
Kwota dofinansowania z PO RYBY: 300 000,00 zł 
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 225 000,00 zł 
Okres realizacji: lipiec 2014 – luty 2015

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013


 

13) „Wyposażenie mobilnych stanowisk edukacyjnych do prowadzenia warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i popularyzowania rybactwa dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z przygotowaniem filmu o historii i tradycjach rybackich Stawów Milickich i Doliny Baryczy” 

Całkowita wartość projektu: 889 085,40 zł 
Kwota dofinansowania z PO RYBY: 685 933,00 zł 
Kwota współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 514 449,75 zł 
Okres realizacji: kwiecień 2014 – czerwiec 2015
 


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013

PROW

PROW – MAŁE PROJEKTY


1/ „Promocja walorów turystycznych, usług i produktów regionalnych Doliny Baryczy na targach oraz innych imprezach z wykorzystaniem mobilnego systemu wystawienniczego"

Całkowita wartość projektu: 27 887,79 zł

Kwota pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 18 156,40 zł

Okres realizacji: listopad 2012 – kwiecień 2013

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w zakresie operacji Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


 

2/ „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Doliny Baryczy za pomocą publikacji „Tajemnice Doliny Baryczy”, prezentującego niezwykłe historie i tradycje rybackie regionu, wyjątkowe produkty regionalne oraz unikatowe walory przyrodnicze obszaru”

Całkowita wartość projektu: 30 684,73 zł

Kwota pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 21 446,75 zł

Okres realizacji: 2012 – 2013

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w zakresie operacji Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


 

3/ „Organizacja szkoleń dla uczniów szkół z zakresu edukacji ekologicznej i tradycji rybactwa z wykorzystaniem niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zajęć warsztatowych”

Całkowita wartość projektu: 28 738,96 zł

Kwota pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 18 691,99 zł

Okres realizacji: 2012 – 2014

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w zakresie operacji Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


 

4/ Bezpieczny rezerwat „Stawy Milickie”

Całkowita wartość projektu: 74 089,05  zł

Kwota pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 48 188,00 zł

Okres realizacji: 2013 – 2014

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w zakresie operacji Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015