PO Rybactwo i Morze

PO Rybactwo i Morze 2014-2020

 

 

Nazwa operacji: Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstwa rybackiego poprzez rozwój obiektu gastronomicznego w Rudzie Sułowskiej

info

Cel operacji: Utworzenie miejsc pracy poprzez rozwój obiektu gastronomicznego w Rudzie Sułowskiej.

Planowane efekty: Operacja ma za zadanie rozwój obiektu gastronomicznego poprzez doposażenie kuchni Gospody 8 RYB w urządzenia i sprzęt gastronomiczny.

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015