fot. Dariusz Ogłoza © Stawy Milickie

ZNAKI 

i CERTYFIKATY

ZNAK

Regionalny System Promocji

Produkty i usługi należące do sieci Dolina Baryczy Poleca tworzą różnorodną, bogatą i ciekawą ofertę turystyczną Doliny Baryczy i przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku regionu, jego renomy i rozpoznawalności w kraju i poza jego granicami. 

więcej informacji >>

ZNAK

MIEJSCA PRZYJAZNE ROWERZYSTOM

 

Dolnośląska Kraina Rowerowa to inicjatywa promocyjna Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.

więcej >

SZLAK

SMAKI DOLNEGO ŚLĄSKA


Dolnośląski Szlak Kulinarny (DSzK)

Smaki Dolnego Śląska ma na celu promocję turystyczno-kulinarną Dolnego Śląska oraz Członków Szlaku.

Członkowie Szlaku są ambasadorami całego szlaku prowadząc zsynchronizowaną politykę informacyjną i promocyjną.

więcej >

LISTA

Lista produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Karp milicki hodowany przez Stawy Milickie SA jest wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

link >

CERTYFIKAT

Certyfikaty Polskiego Towarzystwa Rybackiego

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Rybackiego wydany przez Odział Dolnoślaski z/s w Miliczu potwierdzający, że karpie hodowane przez Stawy Milickie SA spełniają wymogi tradycyjnej hodowli karpia milickiego, hodowane są w stawach objętych nadzorem ichtiologicznym, weterynaryjnym oraz spełniają warunki humanitarnego traktowania ryb.

zobacz >>

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015