fot. Dariusz Ogłoza © Stawy Milickie
PRZETARGI

WSZYSTKIE PLIKI DOTYCZĄCE AKTUALNYCH PRZETARGÓW ZNAJDUJĄ SIĘ POD LINKIEM:

bip.stawymilickie.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach

PN-05/2024
PN-03/2024
PN-02/2024
PN-01/2024
PN-11/2023
PN-12/2023
ZWR 12/2023
PN-10/2023
PN-09/2023
ZWR 19/2023

ZWR -19/2023 w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2023-2024.

Załączniki:

ZWR 19/2023

Załącznik nr 1 do ZWR 19/2023 - formularz oferty

Załącznik nr 2 do ZWR 19/2023 - umowa

Załącznik nr 3 do ZWR 19/2023 - umowa

 

PN-08/2023
PN-07/2023
PN-06/2023
PN 05/2023
PN-04/2023
PN-03-2023
PN-02/2023
PN-01/2023
PN-25/2022
PN-24/2022
PN-23/2022
PN-22/2022
PN-20/2022
PN-19/2022
PN-18/2022
PN-16/2022
PN-21/2022
PN-10/2022
PN-12/2022
PN-14/2022
PN-15/2022
PN-8/2022
PN-9/2022
PN-11/2022
PN-7/2022
PN-6/2022
PN-13/2022
PN-5/2022
UBEZPIECZENIA

USŁUGA UBEZPIECZENIA

Numer referencyjny: 245/2020/N/Milicz


Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.


Pliki do pobrania:

pod linkiem
https://suprabrokers.pl/bez-kategorii/usluga-ubezpieczenia-stawow-milickich-s-a-powtorka/
PN-3/2022
PN-2-2022
PN-4/2022
Pn-1/2022
PN-6/2021
PN-9/2021
PN-10-2021
PN-4/2021
PN-5/2021
ZWR-18/2021

ZWR 18-2021 Wykonanie profilaktycznych szczepień przeciwko KZM

 

Pliki do pobrania:

ZWR-18-2021 Zapytanie ofertowe
ZWR-18-2021 Załącznik nr 1_Formularz oferty
ZWR-18-2021 Załącznik nr 2_Wzór umowy

 

PN-11-2021
PN-3/2021
PN-2/2021
PN-1/2021
ZWR-15/2021

ZWR 15-2021 badanie sprawozdania finansowego

 

Pliki dopobrania:

ZWR-3-2021 Zapytanie ofertowe
ZWR-3-2021 Załącznik nr 1_Formularz oferty
ZWR-3-2021 Załącznik nr 2_Wzór umowy

ZWR-3-2021 Załącznik nr 3 Umowa powierzenia danych

ZWR-3/2021

zapytanie ofertowe:

ZWR-3/2021 DOSTAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO NR 2

 

Pliki do pobrania

ZWR-3-2021 Zapytanie ofertowe
ZWR-3-2021 Załącznik nr 1_Formularz oferty
ZWR-3-2021 Załącznik nr 2_Wzór umowy
ZWR-3-2021 Załącznik nr 3_Formularz techniczny

ZWR-3-2021 Zestaw pytań nr 1

ZWR-3-2021 Załącznik nr 3_po zmianie

ZWR-3-2021 Zestaw pytań nr 2

ZWR-3-2021 Załącznik nr 1_po zmianie

ZWR-3-2021 Informacja z otwarcia ofert

ZWR-3-2021 Ogłoszenie o wyborze oferenta

PN-8/2021
ZWR-2/2021

zapytanie ofertowe:

ZWR-2/2021 DOSTAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO NR 1

 

Pliki do pobrania

ZWR-2-2021 Zapytanie ofertowe
ZWR-2-2021 Załącznik nr 1_Formularz oferty
ZWR-2-2021 Załącznik nr 2_Wzór umowy
ZWR-2-2021 Załącznik nr 3_Formularz techniczny

ZWR-2-2021 Zestaw pytań nr 1

ZWR-2-2021 Informacja z otwarcia ofert

ZWR-2-2021 Ogłoszenie o wyborze oferenta

 

 

 

ZWR-19/2021

ZWR 19-2021 Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy dla pracowników spółki Stawy Milickie SA

 

Pliki do pobrania:

ZWR-19-2021 Zapytanie ofertowe
ZWR-19-2021 Załącznik nr 1_Formularz oferty
ZWR-19-2021 Załącznik nr 2_Wzór umowy

ZWR-1/2021

zapytanie ofertowe:

ZWR-1/2021 DOSTAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO NR 3

 

Pliki do pobrania

ZWR-1-2021 Zapytanie ofertowe
ZWR-1-2021 Załącznik nr 1_Formularz oferty
ZWR-1-2021 Załącznik nr 2_Wzór umowy
ZWR-1-2021 Załącznik nr 3_Formularz techniczny
ZWR-1-2021 Załącznik nr 4_Projekt zagospodarowania terenu

ZWR-1-2021 Wyjaśnienia nr 1

ZWR-1-2021 Zapytanie ofertowe po zmianie

ZWR-1-2021 Informacja z otwarcia ofert

ZWR-1-2021 Ogłoszenie o wyborze oferenta

PN-7/2021
PN-8/2020
PN-8/2020
PN-6/2020

PN-6/2020 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

Pliki do pobrania 
PN-6-2020 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-6-2020 SIWZ

PN-6-2020 Załączniki

PN-6/2020 Protokół z otwarcia ofert

PN-6/2020 Ogłoszenie o wyniku

PN-8/2016

PN-8/2016 DOSTAWA NR 2 PSZENICY PASZOWEJ

 

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 209 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-8/2016
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


Pliki do pobrania

PN-8 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-8 SIWZ
PN-8 Załączniki

PN-8 Ogłoszenie o wyniku

PN-5/2020

PN-5/2020 DOSTAWA NAWOZÓW

Pliki do pobrania 
PN-5-2020 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-5-2020 SIWZ

PN-5-2020 Załączniki

PN-5/2020 Zestaw pytań nr 1

PN-5/2020 Zestaw pytań nr 2 

PN-5/2020 Zestaw pytań nr 3
PN-5/2020 Zestaw pytań nr 4

PN-5/2020 Protokół z otwarcia ofert

PN-5/2020 Ogłoszenie o wyniku

PN-7/2016

PN-7/2016 DOSTAWA PSZENICY PASZOWEJ

 

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 209 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-7/2016
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


Pliki do pobrania

PN-7 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-7 SIWZ
PN-7 Załączniki

PN-7 Zestaw pytań nr 1

PN-7 Zestaw pytań nr 2

PN-7 Ogłoszenie o wyniku

PN-5/2016

PN-5/2016 DOSTAWA OBUWIA

 

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 209 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-5/2016
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


Pliki do pobrania:

PN-5 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-5 SIWZ
PN-5 Załączniki

PN-5 Ogłoszenie o wyniku

PN-4/2020

PN-4/2020 DOSTAWA GRILLA GAZOWEGO ZEWNĘTRZNEGO

Pliki do pobrania

PN-4-2020 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-4-2020 SIWZ

PN-4-2020 Załączniki

PN-4/2020 Protokół z otwarcia ofert

PN-4/2020 Ogłoszenie o wyniku

PN-4/2016

PN-4/2016 DOSTAWA MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO

 

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 209 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-4/2016
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


Pliki do pobrania:

PN-4 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-4 SIWZ
PN-4 Załączniki

PN-4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PN-4 SIWZ nr 2
PN-4 Załączniki nr 2

PN-4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
PN-4 SIWZ nr 3
PN-4 Załączniki nr 3

PN-4 Załączniki nr 4

PN-4 Ogłoszenie o wyniku

PN-2/2020

PN-2/2020 DOSTAWA GRILLA GAZOWEGO ZEWNĘTRZNEGO

Pliki do pobrania 

PN-2-2020 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-2-2020 SIWZ
PN-2-2020 Załączniki

PN-2/2020 Informacja

PN-2/2020 Ogłoszenie o unieważnieniu

 

 

PN-3/2020

PN-3/2020 DOSTAWA PSZENICY PASZOWEJ

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz 
komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/306797

link ogólny: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie

 

Pliki do pobrania

PN-3-2020 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-3-2020 SIWZ
PN-3-2020 Załączniki

PN-3-2020 Ogłoszenie o sprostowaniu treści SIWZ

PN-3-2020 Protokół z otwarcia ofert

PN-3/2020 Ogłoszenie o wyniku

PN-3/2016

PN-3/2016 DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

 

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 209 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-3/2016
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


Pliki do pobrania:

PN-3 Ogłoszenie o zamówieniu

PN-3 SIWZ

PN-3 Załączniki

PN-3 Zestaw pytań nr 1

PN-3 Zestaw pytań nr 2

PN-3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PN-3 SIWZ nr 2

PN-3 Zestaw pytań nr 3

PN-3 Zestaw pytań nr 4

PN-3 Ogłoszenie o wynikach

PN-1/2020
PN-1/2016

PN-1/2016 DOSTAWA NAWOZÓW W POSTACI MOCZNIKA, SUPERFOSFATU, WAPNA, SOLI POTASOWEJ


OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 209 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-1/2016
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


Pliki do pobrania

PN-1 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-1 SIWZ
PN-1 Załączniki

PN-1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PN-1 Siwz nr 2

PN-1 Zestaw pytań nr 1

PN-1 Ogłoszenie o wyniku postępowania

PN-6/2016

PN-6/2016 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

 

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 209 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-6/2016
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


Pliki do pobrania
PN-6 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-6 SIWZ
PN-6 Załączniki

PN-6 Zestaw pytań nr 1
PN-6 Załączniki nr 2

PN-6 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PN-6 Ogłoszenie o zmianie treści załącznika
PN-6 SIWZ nr 2
PN-6 Załączniki nr 3

PN-6 Zestaw pytań nr 2
PN-6 Zestaw pytań nr 3

PN-6 Zestaw pytań nr 4

PN-6 Zestaw pytań nr 5

PN-6 Ogłoszenie o wyniku

PN-18/2019

PN-18/2019 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pliki do pobrania

PN-18-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-18-2019 SIWZ
PN-18-2019 Załączniki

PN-18/2019 Informacja

PN-18/2019 Zawiadomienie o unieważnieniu

 

PN-17/2019

PN-17/2019 MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

Pliki do pobrania

PN-17-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-17-2019 SIWZ
PN-17-2019 Załącznik nr 1-1
PN-17-2019 Załącznik nr 1-2
PN-17-2019 Załącznik nr 1-3
PN-17-2019 Załącznik nr 1-4
PN-17-2019 Załącznik nr 1-5
PN-17-2019 Załącznik nr 1-6
PN-17-2019 Załącznik nr 1-7
PN-17-2019 Załącznik nr 1-8
PN-17-2019 Załącznik nr 1-9
PN-17-2019 Załącznik nr 1-10
PN-17-2019 Załącznik nr 1-11
PN-17-2019 Załącznik nr 1-12
PN-17-2019 Załącznik nr 1-13
PN-17-2019 Załącznik nr 1-14
PN-17-2019 Załącznik nr 1-15
PN-17-2019 Załącznik nr 1-16
PN-17-2019 Załącznik nr 1-17
PN-17-2019 Załącznik nr 1-18
PN-17/2019 Załącznik nr 2
PN-17/2019 Załącznik nr 3
PN-17/2019 Załącznik nr 4
PN-17/2019 Załącznik nr 5
PN-17/2019 Załącznik nr 6
PN-17/2019 Załącznik nr 7
PN-17/2019 Załącznik nr 8

PN-17-2019 Zestaw pytań nr 1

PN-17-2019 Zestaw pytań nr 2
PN-17-2019 Plik nr 1 do zestawu pytań nr 2

PN-17-2019 Plik nr 2 do zestawu pytań nr 2

PN-17/2019 Protokół z otwarcia ofert 

PN-17/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu

PN-16/2019

PN-16/2019 DOSTAWA PALIW DO ZBIORNIKÓW

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz 
komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/288213

link ogólny: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie

 

Pliki do pobrania

PN-16-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-16-2019 SIWZ
PN-16-2019 Załączniki

PN-16/2019 Informacja o zmianie nr 1

PN-16/2019 Ogłoszenie o zmianie nr 1

PN-16/2019 Protokół z otwarcia ofert

PN-16/2019 Ogłoszenie o wyniku

 

 

PN-15/2019

PN-15/2019 DOSTAWA PALIW DO SAMOCHODÓW

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz 
komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/287240

link ogólny: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie

 

Pliki do pobrania

PN-15-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-15-2019 SIWZ
PN-15-2019 Załączniki

PN-15/2019 Informacja o zmianie nr 1

PN-15/2019 Ogłoszenie o zmianie nr 1

PN-15/2019 Protokół z otwarcia ofert 

PN-15/2019 Ogłoszenie o wyniku

PN-14/2019

PN-14/2019 DOSTAWA URZĄDZENIA DO PRZETWÓRNI 

Pliki do pobrania

PN-14-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-14-2019 SIWZ
PN-14-2019 Załączniki

PN-14-2019 Protokół z otwarcia ofert

PN-14/2019 Ogłoszenie o wyniku

PN-13/2019

PN-13/2019 DOSTAWA WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO

Pliki do pobrania

PN-13-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-13-2019 SIWZ
PN-13-2019 Załączniki

PN-13-2019 Zestaw pytań nr 1
PN-13-2019 Załącznik nr 1 po zmianie nr 1
PN-13-2019 Załącznik nr 3 po zmianie nr 1

PN-13/2019 Protokół z otwarcia ofert 

PN-13/2019 Ogłoszenie o wyniku

 

PN-12/2019

PN-12/2019 DOSTAWA WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO

 

Pliki do pobrania

PN-12-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-12-2019 SIWZ
PN-12-2019 Załączniki

PN-12-2019 Zestaw pytań nr 1

PN-12-2019 Zestaw pytań nr 2

PN-12-2019 Zestaw pytań nr 3

PN-12-2019 Protokół z otwarcia ofert

PN-12/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu

PN-11/2019

PN-11/2019 DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRZETWÓRNI

Pliki do pobrania

PN-11-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-11-2019 SIWZ
PN-11-2019 Załączniki

PN-11-2019 Zestaw pytań nr 1

PN-11-2019 Protokół z otwarcia ofert

PN-11-2019 Ogłoszenie o wyniku

ZWR-16/2019

zapytanie ofertowe:

ZWR-16/2019 DOSTAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO NR 1

 

Pliki do pobrania

ZWR-16-2019 Zapytanie ofertowe
ZWR-16-2019 Załącznik nr 1
ZWR-16-2019 Załącznik nr 2
ZWR-16-2019 Załącznik nr 3
ZWR-16-2019 Załącznik nr 4

ZWR-16-2019 Ogłoszenie o wyniku

ZWR-17/2019

zapytanie ofertowe:

ZWR-17/2019 DOSTAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO NR 2

 

Pliki do pobrania

ZWR-17-2019 Zapytanie ofertowe
ZWR-17-2019 Załącznik nr 1
ZWR-17-2019 Załącznik nr 2
ZWR-17-2019 Załącznik nr 3
ZWR-17-2019 Załącznik nr 4

ZWR-17-2019 Zestaw pytań nr 1
ZWR-17-2019 Załącznik nr 1 po zmianie

ZWR-17-2019 Załącznik nr 3 po zmianie

ZWR-17-2019 Zestaw pytań nr 2
ZWR-17-2019 Załącznik nr 1 po zmianie nr 2

ZWR-17-2019 Załącznik nr 3 po zmianie nr 2
ZWR-17-2019 Załącznik nr 4 po zmianie
ZWR-17/2019 Zapytanie ofertowe po zmianie

ZWR-17-2019 Zestaw pytań nr 3
ZWR-17-2019 Załącznik nr 1 po zmianie nr 3
ZWR-17-2019 Załącznik nr 3 po zmianie nr 3
ZWR-17/2019 Zapytanie ofertowe po zmianie nr 2

ZWR-17-2019 Zestaw pytań nr 4

ZWR-17/2019 Ogłoszenie o wynikach

 

ZWR-8/2019

zapytanie ofertowe:

ZWR-8/2019 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WANNY Z HYDROMASAŻEM

 

Pliki do pobrania

ZWR-8-2019 Zapytanie ofertowe
ZWR-8-2019 Załącznik nr 1
ZWR-8-2019 Załącznik nr 2
ZWR-8-2019 Załącznik nr 3
ZWR-8-2019 Załącznik nr 4 
ZWR-8-2019 Ogłoszenie o wyniku

PN-9/2019

PN-9/2019 DOSTAWA PSZENICY PASZOWEJ NR 2

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamówień publicznych informujemy,
że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz 
komunikacja odbywa
się wyłącznie drogą elektroniczną.

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/233527  

link ogólny: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie

 

Pliki do pobrania

PN-9-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-9-2019 SIWZ
PN-9-2019 Załączniki

PN-9-2019 Protokół z otwarcia ofert

PM-9-2019 Ogłoszenie o wyniku

 

PN-28/2015

13.11.2015

PN-28/2015 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 207 000 EURO

Oznaczenie sprawy: PN-28/2015
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Pliki do pobrania

PN-28 Ogłoszenie o zamówieniu

PN-28 SIWZ

PN-28 Załączniki

PN-28 Zestaw pytań nr 1

PN-28 Zestaw pytań nr 2

PN-28 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PN-28 SIWZ nr 2

PN-28 Zestaw pytań nr 3

PN-28 Załączniki do zestawu pytań nr 3

PN-28 Zmiana nr 1 treści SIWZ

PN-28 Zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ

PN-28 Zestaw pytań nr 4

PN-28 Ogłoszenie o wynikach

PN-6/2019
PN-27/2015

PN-27/2015 DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 207 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-27/2015
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


Pliki do pobrania
PN-27 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-27 SIWZ
PN-27 Załączniki

PN-27 Ogłoszenie o wyniku postępowania

PN-2/2019
PN-26/2015

PN-26/2015 DOSTAWA NR 3 ODZIEŻY ROBOCZEJ

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 207 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-26/2015
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Pliki do pobrania
PN-26 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-26 SIWZ
PN-26 Załączniki

PN-26 Ogłoszenie o wyniku postępowania

PN-5/2019
PN-24/2015

PN-24/2015 DOSTAWA NR 2 ODZIEŻY ROBOCZEJ


OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 207 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-24/2015
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Pliki do pobrania
PN-24 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PN-24 SIWZ.pdf
PN-24 Załączniki.rar

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

PN-4/2019
PN-23/2015

27.07.2015

PN-23/2015 BUDOWA KŁADKI I POMOSTÓW KAJAKOWYCH

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5 186 000 EURO
(SŁOWNIE: PIĘĆ MILIONÓW STO OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY EURO)


Oznaczenie sprawy: PN-23/2015

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Pliki do pobrania:
PN-23 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PN-23 SIWZ.pdf
PN-23 Zał. nr 1 do SIWZ. Dok. Kładka.rar
PN-23 Zał. nr 1 do SIWZ. Dok. Przystanie.rar
PN-23 Zał. nr 1 do SIWZ. Specyfikacje techn..rar
PN-23 Załączniki.rar
PN-23_Zestaw pytan_nr1.pdf
PN-23 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU.pdf

 

PN-3/2019

PN-3/2019 DOSTAWA PSZENICY PASZOWEJ

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamówień publicznych informujemy,
że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz 
komunikacja odbywa
się wyłącznie drogą elektroniczną.

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/205921

link ogólny: https://platformazakupowa.pl/pn/stawymilickie

 

Pliki do pobrania

PN-3-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-3-2019 SIWZ
PN-3-2019 Załączniki

PN-3-2019 Zestaw pytań nr 1 wraz z odpowiedzią

PN-3-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PN-3-2019 Protokół z otwarcia ofert

PN-3-2019 Ogłoszenie o wynikach

PN-21/2015

30.06.2015

PN-21/2015 DOSTAWA NR 3 PSZENICY PASZOWEJ

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 207 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-21/2015
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Pliki do pobrania
PN-21 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PN-21 SIWZ.pdf
PN-21 Załączniki.rar
PN-21 Zestaw pytań nr 1
PN-21 Załączniki od 15.07.2015 
PN-21 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

PN-18/2015

17.06.2015

PN-18/2015 DOSTAWA NR 2 PSZENICY PASZOWEJ

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 207 000 EURO.

Oznaczenie sprawy: PN-18/2015
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Pliki do pobrania
PN-18 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PN-18 SIWZ.pdf
PN-18 Załączniki.rar
PN-18 Zestaw pytań nr 1.pdf
PN-18 Zestaw pytań nr 2.pdf
PN-18 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf

PN-1/2019

PN-1/2019 DOSTAWA PSZENŻYTA PASZOWEGO

 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o 
zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie 
drogą elektroniczną.

Link do platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/191555

link ogólny: https://platformazakupowa.pl/stawymilickie


Pliki do pobrania

PN-1-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-1-2019 SIWZ
PN-1-2019 Załączniki

PN-1-2019 Informacja

PN-1-2019 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PN-10/2019
ZWR- 19/2019

zapytanie ofertowe:

ZWR-19/2019 BADANIE BILANSU ZA LATA 2019 I 2020

 

Pliki do pobrania

ZWR-19-2019 Zapytanie ofertowe
ZWR-19-2019 Załącznik nr 1
ZWR-19-2019 Załącznik nr 2
ZWR-19-2019 Załącznik nr 3

PN-8/2019

PN-8/2019 DOSTAWA RYBY HANDLOWEJ NR 2

 

Pliki do pobrania

PN-8-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-8-2019 SIWZ
PN-8-2019 Załączniki

PN-8-2019 Informacja

PN-8/2019 Ogłoszenie o unieważnieniu

 

 

ZWR-9/2019

zapytanie ofertowe:

ZWR-9/2019 DOSTAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO NR 1

 

Pliki do pobrania

ZWR-9-2019 Zapytanie ofertowe
ZWR-9-2019 Załącznik nr 1
ZWR-9-2019 Załącznik nr 2
ZWR-9-2019 Załącznik nr 3
ZWR-9-2019 Załącznik nr 4

ZWR-9-2019 Zestaw pytań nr 1
ZWR-9-2019 Zapytanie ofertowe po zmianie
ZWR-9-2019 Załącznik nr 1 po zmianie
ZWR-9-2019 Załącznik nr 3 po zmianie

ZWR-9-2019 Zestaw pytań nr 2

ZWR-9-2019 Ogłoszenie o unieważnieniu

ARCHIWUM

PRZETARGI ARCHIWALNE

PN-7/2019

PN-7/2019 DOSTAWA RYBY HANDLOWEJ


Pliki do pobrania
PN-7-2019 Ogłoszenie o zamówieniu
PN-7-2019 SIWZ
PN-7-2019 Załączniki

PN-7-2019 Informacja

PN-7-2019 Ogłoszenie o unieważnieniu

PN-5/2017
PN-7/2018
PN-8/2018
PN-3/2018
PRZETARGI

WSZYSTKIE PLIKI DOTYCZĄCE AKTUALNYCH PRZETARGÓW ZNAJDUJĄ SIĘ POD LINKIEM:

bip.stawymilickie.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach

 

 

ARCHIWUM

Archiwum

wcześniejszych przetargów dostępne na stronie:

http://old.stawymilickie.pl/pl/przetargi/archiwum.html

PN-22/2015

06.07.2015

PN-22/2015 BUDOWA KŁADKI I POMOSTÓW KAJAKOWYCH

OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5 186 000 EURO
(SŁOWNIE: PIĘĆ MILIONÓW STO OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY EURO)

Oznaczenie sprawy: PN-22/2015

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

Pliki do pobrania:

ZWR-9/2019

zapytanie ofertowe:

ZWR-9/2019 DOSTAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO NR 1

 

Pliki do pobrania

ZWR-9-2019 Zapytanie ofertowe
ZWR-9-2019 Załącznik nr 1
ZWR-9-2019 Załącznik nr 2
ZWR-9-2019 Załącznik nr 3
ZWR-9-2019 Załącznik nr 4

ZWR-9-2019 Zestaw pytań nr 1
ZWR-9-2019 Zapytanie ofertowe po zmianie
ZWR-9-2019 Załącznik nr 1 po zmianie
ZWR-9-2019 Załącznik nr 3 po zmianie

ZWR-9-2019 Zestaw pytań nr 2

ZWR-9-2019 Ogłoszenie o unieważnieniu

PN-0

PN-0

 

Pliki do pobrania:

 

 

PN-6
PN-5/2018
PN-4/2018
PN-2/2018
PN-1/2018
PN-7/2017
PN-6/2017
PN-4/2017
ZWR-10/2019

zapytanie ofertowe:

ZWR-10/2019 DOSTAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO NR 2

 

Pliki do pobrania

ZWR-10-2019 Zapytanie ofertowe
ZWR-10-2019 Załącznik nr 1
ZWR-10-2019 Załącznik nr 2
ZWR-10-2019 Załącznik nr 3
ZWR-10-2019 Załącznik nr 4

ZWR-10-2019 Ogłoszenie o unieważnieniu

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015