fot. Piotr Śnigucki © Stawy Milickie

Struktura

Spółki

STRUKTURA

STRUKTURA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza:
Wojciech Malicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
prof. Barbara Kutkowska - członek Rady Nadzorczej
Piotr Śnigucki - członek Rady Nadzorczej
Robert Lewandowski - członek Rady Nadzorczej
prof. Włodzimierz Gromski - członek Rady Nadzorczej

Zarząd:  Prezes Zarządu - Piotr Połulich

Dyr. ds. Rozwoju - Emilia Szczęsna
Dyr. ds. Administracyjno-Finansowych, Główna Księgowa - Maria Doskoczyńska
Z-ca Dyrektora Operacyjnego/Gł. Inspektor Nadzoru - Przemysław Urniaż
Dyr. Centrum Edukacyjno-Turystycznego NATURUM - Alicja Przybylska
Dyr. Zakładów Rybackich Grupa 1 - Ireneusz Głowacz
Dyr. Zakładów Rybackich Grupa 2 - Jan Szymczak

informacje dla zespołu >

STAWY MILICKIE SA

SIEDZIBA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015